Ingrid Atteryd Heiman on päättänyt jättää Herantis Pharman hallituksen

Herantis Pharma Oyj

Yhtiötiedote, 30.10.2020 klo 18:00 Suomen aikaa

Herantis Pharma Oyj (“Herantis”) tiedottaa, että Ingrid Heiman on päättänyt jättää tehtävänsä Herantiksen hallituksen jäsenenä välittömästi. Ingrid Heiman toimi yhtiön hallituksessa kevään 2019 ylimääräisestä yhtiökokouksesta lähtien.

”Hallituksemme kiittää Ingridiä hänen panoksestaan ja sitoutuneisuudestaan hallitustyöhön. Hänen myötävaikutuksellaan Herantis on jatkanut perinteisestä poikkeavien lähestymistapojen kehittämistä tuodaksemme potilaille parempia hoitoja”, kommentoi Timo Veromaa, Herantiksen hallituksen puheenjohtaja.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Herantis Pharma Oyj, Timo Veromaa, puheenjohtaja, puh. +358 40 5739933

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email:ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Puh: +358 9 25 380 225

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.