Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Herantis Pharma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote                                              
9.3.2021 klo 14:00

Herantis Pharma Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 8.4.2020 perustama osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 15.4.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa koskien

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips ja Aki Prihti valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa lisäksi, että Hilde Furberg valitaan uudeksi jäseneksi hallitukseen. Hilde Furbergin lyhyt esittely on nähtävillä Herantis Pharman internetsivuilla osoitteessa [nettilinkki].

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakustannusten korvausperusteiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

  • Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa ja varapuheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 24.000 euroa. Yllä ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna, mutta ne on esitetty vuositasolla.

  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.

  • Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenistä kolme edustavat Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, joiden omistus on suurin Yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä syyskuun viimeisenä arkipäivänä ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat syyskuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Vuonna 2021 Herantis Pharma Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Marko Berg, Helsingin Yliopiston Rahastot (puheenjohtaja);
  • Pia Gisgård, Swedbank Robur;
  • Aki Prihti, Inveni Life Sciences Fund I Ky; ja
  • Timo Veromaa, Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Puh:  +358 9 25 380 225

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka pyrkii tuomaan lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Herantiksen regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen perustuviin lääkeaihioihin kuuluvat i. CDNF – biologinen lääkeaihio, jonka toiminta perustuu Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien proteostaasiin liittyviin mekanismeihin sekä ii. Lymfactin – VEGF-C-kasvutekijään perustuva geeniterapia, jonka tavoitteena on palauttaa imujärjestelmän rakenne ja toiminta normaaleiksi syöpähoitoihin liittyvän sekundäärisen lymfaturvotuksen ja muiden imujärjestelmään liittyvien tautien hoidossa. Herantiksen kehitysohjelmat tähtäävät tuomaan uusia kaivattuja innovaatioita näiden tautien hoitoon. Tavoitteena on taudinkulun muokkaaminen siten, että taudin etenemistä voitaisiin hidastaa, se voitaisiin pysäyttää tai jopa kääntää taudin kulku. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.