Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Herantis Pharma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2022

Herantis Pharma Oyj   Yhtiötiedote                             14.3.2022 klo 12:20

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 21.4.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa koskien

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on kuusi (6).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, James Phillips, Aki Prihti ja Hilde Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakulujen korvausperusteiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

  • Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 30.000 euroa. Yllä ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna. Hallitus ei kuitenkaan tule enää valitsemaan hallituksen varapuheenjohtajaa keskuudestaan, joten tehtävään aiemmin liittynyttä 24.000 euron vuosipalkkiota ei tulla myöskään maksamaan.
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Herantis Pharman varsinainen yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 8.4.2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenistä kolme edustavat Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, joiden omistus on suurin Yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä syyskuun viimeisenä arkipäivänä ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat syyskuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ja Euroclear Sweden AB:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Marraskuussa 2021 Herantis Pharman osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Marko Berg, Helsingin Yliopiston Rahastot (puheenjohtaja);
  • Pia Gisgård, Swedbank Robur Fonder AB;
  • Aki Prihti, Inveni Life Sciences Fund I Ky; ja
  • Timo Veromaa, Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

———————————

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi:  +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy CDNF:n vaikutusmekanismiin perustuvien, taudinkulkua muokkaavien hoitojen kehittämiseen Parkinsonin tautiin tavoitteena kehon luonnollisen suojamekanismin, proteostaasin palauttaminen. Proteostaasin pettäminen johtaa proteiinien patologiseen kasautumiseen, hermoston tulehdustilaan ja solustressin moninaisiin muotoihin, jotka ovat yhteydessä hermorappeumasairauksien, kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien puhkeamiseen ja etenemiseen. CDNF on kehon luonnollinen proteiini, jonka tehtävä on suojella hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa, ja siten estää ja vastustaa sairauksia aiheuttavien mekanismien toimintaa.

Herantiksen toiminnan painopiste on CDNF-pohjaisen synteettisen peptidin, HER-096:n lääkekehityksessä. HER-096:n on osoitettu omaavan monimuotoisen, CDNF:n toiminnan kaltaisen toimintamekanismin ja edistävän vahingoittuneiden hermosolujen toiminnan palautumista prekliinisissä tutkimusmalleissa. Erityisen merkittävää on, että HER-096:n on osoitettu läpäisevän eläinmallissa veri-aivoesteen nopeasti, mikä mahdollistaa helpon ihonalaisen annostelun. Laajan toimintamekanismin ansiosta Herantiksen lääkekehitystyöllä on potentiaalia pysäyttää Parkinsonin taudin eteneminen ja siten merkittävästi kohentaa potilaiden elämänlaatua.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla.

Lisätiedot: https://www.herantis.com