Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset Herantis Pharma Oyj:n varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Herantis Pharma Oyj | Yhtiötiedote | 15.01.2024 klo 12:30:00 EET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset 24.4.2024 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle. Ehdotukset sisällytetään myöhempänä ajankohtana julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

Ehdotus hallituksen jäsenten lukumäärää ja valintaa koskien

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumäärä on viisi (5).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa edelleen, että kaikki hallituksen nykyiset jäsenet eli Timo Veromaa, Mats Thorén, Frans Wuite, Aki Prihti ja Hilde Furberg valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi.

Ehdotus hallituksen jäsenten palkkioiksi ja matkakulujen korvausperusteiksi

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten palkkiot maksetaan seuraavasti:

  • Hallituksen jäsenille maksetaan 18.000 euron vuosipalkkio, pois lukien puheenjohtaja, jonka vuosipalkkio on 36.000 euroa.
  • Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 8.000 euron ja kullekin jäsenelle 4.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajalle maksetaan 4.000 euron ja kullekin jäsenelle 2.000 euron kiinteä vuosipalkkio.
  • Lisäksi hallituksen jäsenille korvataan kohtuulliset hallitustyöskentelyyn liittyvät matkakulut.

Ehdotetut palkkiot ovat samat kuin viime vuonna.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Herantis Pharman varsinainen yhtiökokous perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan 8.4.2020. Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan työjärjestyksen mukaan nimitystoimikunta koostuu neljästä jäsenestä. Nimitystoimikunnan jäsenistä kolme edustavat Yhtiön suurimpia osakkeenomistajia, joiden omistus on suurin Yhtiön kaikkien osakkeiden edustamasta äänimäärästä syyskuun viimeisenä arkipäivänä ennen varsinaista yhtiökokousta. Nimitystoimikunnan neljäntenä jäsenenä toimii Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja. Yhtiön suurimmat osakkeenomistajat syyskuun viimeisenä arkipäivänä määräytyvät Euroclear Finland Oy:n ylläpitämän Yhtiön osakasluettelon perusteella.

Marraskuussa 2023 Herantis Pharman osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimettiin jäseniksi seuraavat henkilöt:

  • Kyösti Kakkonen, Joensuun Kauppa ja Kone Oy:n edustajana (puheenjohtaja);
  • Pia Gisgård, Swedbank Roburin edustajana;
  • Timo Syrjälä, itsensä ja Acme Investments SPF S.à.r.l. edustajana; ja
  • Timo Veromaa, Herantis Pharman hallituksen puheenjohtaja.

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Vaiheen 1a kliinisessä tutkimuksessa ihonalaisesti annostellun HER-096:n on todettu olevan turvallinen, hyvin siedetty ja veri-aivoesteen tehokkaasti läpäisevä tutkimuslääke.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com