Sisäpiiritieto: Herantis Pharma Oyj toteuttaa onnistuneesti suunnatun osakeannin ja kerää sen tuloksena 4,51 miljoonaa euroa

Herantis Pharma Oyj | Yhtiötiedote | 05.12.2023 klo 20:45:00 EET

Yhtiötiedote, sisäpiiritieto, 5.12.2023 klo 20:45

Herantis Pharma Oyj ("Herantis" tai "Yhtiö"), Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia uusia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys, on toteuttanut institutionaalisille ja muille kokeneille sijoittajille suunnatun uusien osakkeiden ("Uudet Osakkeet") osakeannin ("Suunnattu Anti"). Herantis kerää Suunnatulla Annilla yhteensä EUR 4,51 miljoonan euron bruttovarat.

Yhtiö odottaa laskevansa Suunnatussa Annissa liikkeeseen yhteensä 3.219.139 Uutta Osaketta, mikä vastaa noin 19 prosenttia kaikista osakkeista ennen Suunnattua Antia ja noin 16 prosenttia kaikista osakkeista Suunnatun Annin jälkeen. Yhtiön kaikkien osakkeiden lukumäärä Suunnatun Annin jälkeen tulee olemaan 20.160.733.

Uusien Osakkeiden osakekohtainen merkintähinta on 1,40 euroa vastaten noin 16 prosenttia alempaa hintaa verrattuna päätöskurssiin Nasdaq First North Growth Market Finlandissa 5.12.2023. Merkintähinta merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Herantiksen toimitusjohtaja Antti Vuolanto kommentoi: "Kiitämme nykyisiä osakkeenomistajiamme, joista monet osallistuivat tähän suunnattuun antiin, heidän jatkuvasta tuestaan HER-096:n kehittämisessä lupaavana Parkinsonin taudin kulkua muokkaavana lääkkeenä. Olemme iloisia voidessamme toivottaa uudet sijoittajat ja erityisesti EIC Fund -rahaston (European Innovation Council Fund) tervetulleiksi yhtiön uusiksi osakkeenomistajaksi."

Suunnattu Anti järjestettiin perustuen Yhtiön ylimääräisen yhtiökokouksen 17.11.2023 hallitukselle antamaan valtuutukseen.

Suurin osa Uusista Osakkeista (ISIN-tunnus FI4000087861) merkitään Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin arviolta 8.12.2023 ja niiden odotetaan olevan valmiina toimitettavaksi sijoittajille Euroclear Finland Oy:n kautta arviolta 11.12.2023. Loput Uusista Osakkeista odotetaan merkittävän kaupparekisteriin ja toimitettavan EIC Fund ‑rahastolle myöhemmin joulukuussa 2023.

Herantis aikoo jättää hakemukset Uusien Osakkeiden ottamiseksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finlandiin. Kaupankäynnin suurimmalla osalla Uusista Osakkeista odotetaan alkavan Nasdaq First North Growth Market Finlandissa arviolta 12.12.2023 ja loput Uusista Osakkeista listataan pian tämän jälkeen, mikäli listalleottohakemukset hyväksytään.

Suunnatun Annin pääjärjestäjänä toimii UB Securities Oy. Asianajotoimisto Krogerus Oy toimii Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana.

Herantis Pharma Oyj
Hallitus

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh.: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

S-posti: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225

Tietoa meistä

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj on Parkinsonin taudin taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja kehittävä kliinisen vaiheen bioteknologiayritys. Herantiksen kärkiaihio HER-096 on pieni, CDNF-proteiinin aktiivisesta alueesta johdettu synteettinen peptidomimeettinen yhdiste, jossa yhdistyvät CDNF-proteiinin ainutlaatuinen toimintamekanismi ja ihonalaisen annostelun käytön mahdollistuminen. Vaiheen 1a kliinisessä tutkimuksessa ihonalaisesti annostellun HER-096:n on todettu olevan turvallinen, hyvin siedetty ja veri-aivoesteen tehokkaasti läpäisevä tutkimuslääke. Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla.

Lisätietoja: www.herantis.com