Tieteellinen julkaisu viittaa Herantis Pharman CDNF:n parantavan pitkäkestoista muistia Alzheimerin tautimallissa

Tieteellinen julkaisu viittaa Herantis Pharman CDNF:n parantavan pitkäkestoista muistia Alzheimerin tautimallissa

Herantis Pharma Oyj
Yhtiötiedote 3.6.2015 kello 16:00

Tieteellisessä Behavioural Brain Research -lehdessä julkaistun artikkelin mukaan CDNF parantaa pitkäkestoista muistia Alzheimerin tautimallissa. CDNF on Herantis Pharman patentoima, hermosoluja suojaava kasvutekijä, jota Herantis kehittää hoidoksi hermoston rappeumasairauksiin. Vertaisarvioidun artikkelin johtopäätös on, että lupaavaan uuteen löydökseen ei myöskään liity havaittuja haittavaikutuksia.

"Tutkimuksessa osoitettiin, että CDNF paransi pitkäkestoista muistia Alzheimerin taudin hiirimallissa sekä myös terveillä hiirillä", selittää dosentti Henri Huttunen, Herantiksen tieteellinen johtaja. "Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että CDNF:llä on yleinen muistia parantava vaikutus joka ei liity  suoranaisesti Alzheimerin taudissa aivoihin kertyviin amyloidiplakkeihin. Tiedämme, että CDNF suojaa soluja nk. ER-stressiltä, joka liittyy Alzheimerin taudissa nähtävien aivomuutosten syntyyn. Amyloidista riippumaton positiivinen vaikutus pitkäkestoiseen muistiin ylittää silti odotuksemme."

"Tavoitteenamme on hakea tänä vuonna lupaa kliiniselle tutkimukselle CDNF:llä Parkinsonin taudin hoidossa", kertoo Pekka Simula, Herantiksen toimitusjohtaja. "Uskomme että CDNF:llä on valtava potentiaali hoitaa Parkinsonin tautia paljon paremmin kuin nykyisin tunnetuilla lääkkeillä, ja tämän uuden havainnon perusteella arvioimme huolellisesti mahdollisuudet kehittää CDNF:ää myös Alzheimerin taudin hoitoon."

Julkaistun artikkelin otsikko on "Cerebral dopamine neurotrophic factor improves long-term memory in APP/PS1 transgenic mice modeling Alzheimer's disease as well as in wild-type mice." Artikkeli on luettavissa sähköisenä ennakkojulkaisuna Behavioural Brain Research -lehden verkkosivustolla, tunnisteella DOI: 10.1016/j.bbr.2015.05.002. Professori Mart Saarma, yksi artikkelin kirjoittajista, on yksi Herantis Pharman perustajista ja yhtiön osakkeenomistaja.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com
Hyväksytty neuvonantaja: UB Capital Oy, puh. +358 9 2538 0225

Alzheimerin tauti

Alzheimerin tauti on yleisin ikääntymiseen liittyvä, dementiaa aiheuttava hermorappeuma- ja muistisairaus. Arviolta yli 20 miljoonaa ihmistä maailmassa sairastaa Alzheimerin tautia. Tautia ei osata parantaa nykyisin tunnetuin hoidoin, ja sen aiheuttama kustannustaakka yhteiskunnalle on kalleimpien sairauksien joukossa. Taudin kustannusten arvellaan kasvavan ikääntymisen myötä.

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis Pharma on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisen tutkimusohjelman lupaavien tulosten perusteella Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon.

Herantiksen CDNF-lääkeaineen vaikutuksia Parkinsonin tautiin on tutkittu useissa eri prekliinisissä malleissa, joissa CDNF on osoittanut tehokkaaksi. Näissä malleissa CDNF on kyennyt sekä suojaamaan dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia ei-motorisiin oireisiin.

Lääkekehitys

Lääkekehitys on pitkäjänteistä toimintaa, joka jakautuu prekliiniseen vaiheeseen ja ihmisissä tehtäviin kliinisiin tutkimuksiin. Kliiniset tutkimukset tehdään normaalisti kolmessa vaiheessa. Lääkeaihion turvallisuutta selvitetään vaiheen 1 tutkimuksissa. Vaiheen 2 tutkimuksissa selvitetään lääkeaihion optimaalista annostelua ja tehoa tietyn sairauden hoidossa. Lopulta vaiheen 3 tutkimuksissa pyritään osoittamaan lääkeaihion toimivuus tyypillisesti sadoissa tai tuhansissa potilaissa, jotta lääkkeelle voidaan hakea myyntilupaa. Lääkekehityshanke kaikkine vaiheineen kestää tyypillisesti 10-15 vuotta tutkimusten aloittamisesta myyntiluvan myöntämiseen.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on lääkekehitysyhtiö, joka on erikoistunut tuomaan varhaisen kehitysvaiheen tutkimustuloksia kliinisiin lääketutkimuksiin pyrkien kehittämään niistä uusia lääkkeitä. Yhtiö keskittyy erityisesti sairauksiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. Tällaisia sairauksia ovat esimerkiksi kuivasilmäisyys, Parkinsonin tauti sekä sekundäärinen lymfaturvotus. Herantiksen osakkeet ovat listattuna NASDAQ OMX Helsinki Oy:n First North -listalla.