Tuore tutkimusjulkaisu kertoo CDNF:n terapeuttisista vaikutuksista alfa-synukleiinin toimintaa tutkivissa eläinmalleissa

Herantis Pharma Oyj, yhtiötiedote, 20.5.2021 klo 11:45

Herantis Pharma Oyj (”Herantis” tai ”Yritys”), joka keskittyy hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen, ilmoitti tänään, että tutkimus, joka esittelee CDNF:n ja alfa-synukleiinin välisiä vuorovaikutuksia sekä uusia näkemyksiä CDNF:n potentiaaliseksi hoitostrategiaksi Parkinsonin taudin ja muiden synukleinopatioiden hoidossa, on julkaistu verkossa Journal of Molecular Therapy -julkaisussa.

”Alfa-synukleiini on Parkinsonin taudin neuropatologinen tunnusmerkki ja merkittävä tekijä Parkinsonin taudin etenemisessä. Tämä merkittävä tutkimus tarjoaa monella tasolla todistusaineistoa, joka tukee käsitystä CDNF:n hoidollisten vaikutusten välittyvän ainakin osittain vaikutuksilla alfa-synukleiinin patologiaan”, kertoi Mikko Airavaara, Helsingin yliopiston farmakologian professori ja tutkimuksen johtaja. ”Erityisen kiinnostavaa on, että CDNF, jonka tiedetään vaikuttavan proteostaasiin solulimakalvoston stressivasteen kautta, on myös suorassa vuorovaikutuksessa alfa-synukleiinin kanssa”, Airavaara jatkoi.

”Tämä oli varsin pitkäaikainen tutkimus, jonka viimeisissä vaiheissa yhdistettiin  saman aiheen parissa itsenäisesti työskennelleiden kahden tutkimusryhmän tutkimusaineistot. Haluamme onnitella tutkimuksen laatijoita heidän menestyksekkäästä yhteystyöstään ja tulosten yhdistämisestä tähän merkittävään artikkeliin”, kommentoi Henri Huttunen, Herantis Pharman tieteellinen johtaja ja yksi julkaisun kirjoittajista.

Herantis Pharma kehittää CDNF:ää ja xCDNF:ää Parkinsonin taudin hoitoon. Tämä tutkimus tarjoaa uusia näkökulmia siihen, miten CDNF vaikuttaa alfa-synukleiinin patologiaan molekyyli- ja solutasolla.

Artikkeli viitteineen on kokonaisuudessaan luettavissa Elsevier Sciencen tunnisteella (DOI) 10.1016/j.ymthe.2021.04.035  

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh: +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Ltd, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Molecular Therapy Journal

Johtava kansainvälinen tieteellinen aikakausijulkaisu, joka seuraa tutkimusta molekyyli- ja solutason hoitojen kehittämiseksi geneettisten ja muista syistä puhjenneiden sairauksien hoitoon, mukaan lukien mutta niihin rajoittumatta geenisiirtojen ja -muokkausten tutkimus, vektoreiden kehitys ja suunnittelu, kantasolujen käsittely, rokotekehitys, prekliininen vaikutuskohteen validiointi, turvallisuus- ja tehotutkimukset sekä kliiniset tutkimukset.

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF – biologinen proteiini – on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. xCDNF – CDNF:stä kehitetty synteettinen peptidi – on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että xCDNF:llä on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland- sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden ‑markkinapaikoilla. Lisätietoja yrityksen verkkosivustolta: https://www.herantis.com