Herantis Pharma Oyj sponsoroi ensimmäistä CDNF-MANF-symposiumia

Herantis Pharma Oyj sponsoroi ensimmäistä CDNF-MANF-symposiumia

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 10.1.2017 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj (”Herantis”) osallistuu sponsorina ensimmäisen tieteellisen CDNF-MANF-symposiumin järjestämiseen. Symposiumi pidetään Stanfordin yliopistolla Kaliforniassa 23-24.1.2017, ja Herantiksen ohella symposiumissa esiintyy useita Herantiksen yhteistyökumppanin Helsingin yliopiston tutkijoita kuten professori Mart Saarma.

CDNF- ja MANF-proteiinit muodostavat uudentyyppisten hermokasvutekijöiden perheen, ja symposiumissa käsitellään näiden kasvutekijöiden tutkimus- ja kehitystyötä sekä potentiaalia useiden erilaisten sairauksien hoidossa. Herantiksen kansainvälisesti patentoima CDNF on näistä kasvutekijöistä lähimpänä kliinistä soveltamista.

Herantista edustaa symposiumissa yhtiön tieteellinen johtaja, tohtori Henri Huttunen. Tarkempia tietoja symposiumista löytyy sen verkkosivustolta https://lifesciences.knect365.com/amarantus/highlights.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: www.herantis.com

CDNF

CDNF (Cerebral Dopamine Neurotrophic Factor) on solulimakalvostolla ilmentyvä, hermosoluja suojaava kasvutekijä, jonka Herantis on patentoinut kansainvälisesti. Prekliinisessä tutkimusohjelmassa CDNF on osoittautunut tehokkaaksi useissa Parkinsonin taudin malleissa. Herantis valmistelee ensimmäistä kliinistä tutkimusta CDNF:llä Parkinsonin taudin hoitoon ja tekee prekliinistä työtä ALS-lääkkeen  kehittämiseksi.

Prekliinisissä tutkimuksissa, mukaan lukien pitkäkestoinen toksikologiatutkimus, CDNF on ollut turvallinen ja kyennyt sekä suojaamaan keskiaivojen dopamiini-välittäjäainetta tuottavia hermosoluja että palauttamaan toimintakyvyttömiä hermosoluja jälleen toimintakykyisiksi. Lisäksi on havaittu positiivisia vaikutuksia Parkinsonin taudin ei-motorisiin oireisiin. ALS-tautimallissa CDNF on pidentänyt merkittävästi elinaikaa ja helpottanut oireita. Tämän perusteella CDNF saattaa auttaa useisiin sairauksiin tai niiden oireisiin, joihin ei tunneta hoitoja tai tunnetut hoidot eivät ole riittävän hyviä. CDNF pohjautuu professori Mart Saarman johtamaan tutkimustyöhön Helsingin yliopiston Biotekniikan instituutissa.

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka keskittyy regeneratiiviseen eli uudistavaan lääketieteeseen ja sairauksiin, joihin ei tunneta riittävän hyviä hoitoja. Yhtiön vaikutusmekanismiltaan täysin uudenlaiset lääkeaihiot pohjautuvat alojensa johtavaan tieteelliseen tutkimukseen maailmassa: CDNF hermorappeumasairauksien kuten Parkinsonin taudin ja ALS:n hoitoon sekä Lymfactin rintasyöpähoidon aiheuttaman lymfaturvotuksen ja mahdollisesti muiden lymfaturvotuksien hoitoon. Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com