PÄIVÄMÄÄRÄ MUISTIIN: Herantis Pharman virtuaalinen T&K-sijoittajapäivä 8.6.2021

Herantis Pharma Oyj, Yhtiötiedote, 28.4.2021 klo 15:30

Herantis Pharma Oyj (“Herantis” tai “Yhtiö”), hermorappeumasairauksien taudinkulkuun vaikuttavien hoitojen kehittämiseen keskittyvä lääkekehitysyhtiö, järjestää virtuaalisen sijoittajille, analyytikoille, tiedotusvälineille ja muille Herantiksen lääkekehityksestä kiinnostuneille suunnatun T&K-tapahtuman tiistaina 8.6.2021.

Tapahtuma tarjoaa katsauksen Yhtiön CDNF- ja xCDNF-lääkeaihioiden tämänhetkisiin kehitysvaiheisiin, joiden tavoitteena on hoito, joka pysäyttää Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien taudinkulun etenemisen palauttamalla vaurioituneiden hermosolujen toimintaa. Tämän lisäksi Yhtiön ulkopuoliset asiantuntijat tulevat kertomaan uusimmista tuloksista ja näkökulmista Parkinsonin taudin ja sen hoidon tutkimuksessa.

Herantiksen lääkekehityksen kärkenä oleva CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävänä on suojata hermosoluja ylläpitämällä kehon yhtä avaintoimintoa, proteostaasiksi kutsuttua proteiinitoiminnan tasapainon säätelyä. Herantiksen tavoitteena on valjastaa tämä luonnon tarjoama potentiaali sairauksien kuten Parkinsonin taudin hoitoon. Herantiksen toisen lääkekehitysohjelman kohteena oleva xCDNF on synteettinen, CDNF:n rakenteesta jatkokehitetty molekyyli, joka on suunniteltu läpäisemään veri-aivoeste samalla säilyttäen CDNF:n aktiivisuuteen liittyvät ominaisuudet. T&K-sijoittajapäivässä käydään läpi molempien kehitysohjelmien tulokset ja edistyminen.

T&K-sijoittajapäivän agenda ja ilmoittautumisohjeet annetaan lähempänä tapahtumaa julkaistavassa lehdistötiedotteessa sekä Yhtiön verkkosivustolla (www.herantis.com).

Yhteystiedot lisätietoja varten:

Julie Silber/Gabriela Urquilla

Puh. +46 (0)7 93 486 277/+46 (0)72-396 72 19

Email: ir@herantis.com

Hyväksytty neuvonantaja: UB Securities Oy, Suomi: +358 9 25 380 225, Ruotsi: +358 40 5161400

Yrityksen verkkosivusto: www.herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis keskittyy lääkekehityksessään hermosoluja suojaavan proteostaasi-mekanismin toiminnan palauttamiseen tavoitteenaan hermorappeumasairauksien etenemisen pysäyttäminen. Avainasemassa oleva proteostaasi säätelee kehon kaikkien proteiinien toimintaa alkaen niiden synteesistä ja päättyen hajoamiseen. Sen toimintahäiriö aiheuttaa proteiinien patologisen kasautumisen ja edelleen solustressin ja hermoston tulehdustilan, jotka ovat monen hermorappeumasairauden kuten Parkinsonin ja Alzheimerin tautien puhkeamisen taustalla. CDNF on kehon oma proteiini, jonka tehtävä on suojata hermosoluja pitämällä proteostaasia tasapainossa ja siten ehkäistä sairauksien syntymekanismien toimintaa. Tätä CDNF:n luontaista kykyä hyödyntäen Herantis kehittää hoitoa hermorappeumasairauksiin. CDNF (biologinen proteiini) on Herantiksen kärkiprojekti ja kliinisen vaiheen lääkeaihio. CDNF:stä kehitetty synteettinen peptidi, xCDNF, on yhtiön CDNF-aihion jatko-ohjelma. Sekä CDNF:llä että xCDNF:llä on niiden toimintamekanismiin perustuen potentiaalia kohentaa ja ylläpitää hermosolujen elossa pysymistä ja siten vaikuttaa potilaiden elämään merkittävällä tavalla pysäyttämällä Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien kulku.

Herantiksen osakkeet ovat listattuna Nasdaq First North Growth Market Finland sekä Nasdaq First North Growth Market Sweden -markkinapaikoilla. Lisätietoja: https://www.herantis.com