Parempi elämä innovatiivisilla lääkehoidoilla

Herantis Pharma on Helsingin ja Tukholman pörsseissä noteerattu lääkekehitysyhtiö (HRTIS ja HRNTS), jonka tavoitteena on uudistaa puutteellisista hoidoista kärsivien sairauksien hoitoa. Nature- ja Science -sarjoissa julkaistuihin akateemisen huippututkimuksen tuloksiin perustuvat kaksi kliinisen tutkimuksen ohjelmaamme, jotka keskittyvät uudentyyppisten lääkeaihioiden potentiaalin selvittämiseen Parkinsonin taudin ja sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidossa.

Hermosoluja suojaavan ja niiden toimintaa palauttavan CDNF lääkeaihion tavoitteena on olla ensimmäinen Parkinsonin taudin etenemistä ehkäisevä hoito. CDNF:n toimintamekanismiin perustuen sillä voidaan olettaa olevan potentiaalia myös muiden hermorappeumasairauksien hoidossa.

Lymfactin -geeniterapiatuotteemme tavoitteena on olla ensimmäinen syöpähoidon aiheuttaman sekundäärisen lymfaturvotuksen hoitoon tarkoitettu parantava lääke. Sekä Parkinsonin tauti että sekundäärinen lymfaturvotus ovat sairauksia, joihin tarjolla olevat hoidot vaikuttavat ainoastaan oireisiin, eivätkä edesauta sairauden etenemisen hidastumista tai pysähtymistä. Onnistuakseen tavoitteessaan raja-aitojen rikkojana täysin uudentyyppisten lääkkeiden kehittämisessä Herantiksella on tukenaan erittäin kokeneet ammattilaiset yrityksen tiimissä ja hallituksessa sekä tieteellisessä komiteassa.

Tiedotteiden tilaus