Tieteelliset neuvonantajat

Alan Whone

MD, PhD, Neurologi

Tohtori Whone toimii liikehäiriösairauksiin erikoistuneena luennoitsijana Bristolin yliopistossa sekä neurologina Frenchay sairaalassa, Bristolissa. Hän on erikoistunut Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin ja väitellyt aiheesta Hammersmithin sairaalassa, Lontoossa. Tohtori Whone toimii läheisessä yhteistyössä Frenchayn sairaalan toiminnallisen neurokirurgian yksikön kanssa ja on kliininen erityisasiantuntija hermokasvutekijöiden aivoinfuusioihin perustuvissa hoitomenetelmissä. Lisäksi tohtori Whone tutkii Parkinsonin tautiin liittyviä non-motorisia komplikaatioita ja uusia solupohjaisia neuroprotektiivisia hoitomenetelmiä.

Jonathan Knowles

PhD, Professori

Jonathan Knowles on toiminut Herantiksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 lähtien. Hänet on valittu myös professoriksi Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin FIMM:iin ja Helsingin yliopistoon. Tätä ennen Knowles on työskennellyt mm. sveitsiläisen lääke- ja diagnostiikkayhtiön Hoffman-La Rochen tutkimusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 1998-2009 sekä Genentech Inc:n hallituksen jäsenenä ja corporate governance -komitean jäsenenä vuosina 1998-2009. Knowles oli IMI:n (EU:n Innovative Medicines Initiative) ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja. Knowles on myös vieraileva professori Oxfordin ylipistossa, European Molecular Biology Organizationin jäsen, emeritusprofessori EPFL:ssä (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) Lausannessa sekä vieraileva tutkija Pembroke Collegessa Cambridgessä. Knowlesilla on tohtorintutkinto University of Edinburghista.

Kari Alitalo

LKT, Akatemiaprofessori

Professori Alitalo toimii Akatemiaprofessorina ja Helsingin yliopiston translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikön johtajana. Hän on maailman arvostetuimpia syövän kasvutekijöiden tutkijoita. Professori Alitalon johtama tutkimusryhmä on löytänyt mm. imusuoniston kasvua ja kehitystä säätelevän VEGF-C:n ja osoittanut että imusuoniston kasvua säätelemällä voidaan vaikuttaa syövän etäpesäkkeiden syntyyn ja toisaalta hoitaa lymfaturvotusta. Hän on julkaissut biolääketieteen, syöpätutkimuksen, molekyyli- ja solubiologian aloilta yli 500 artikkelia ja keksijänä lukuisissa syöpähoitoihin liittyvissä patenteissa. Professori Alitalo on saanut lukuisia arvostettuja kansainvälisiä tiedepalkintoja kuten InBev-Baillet Latour International Health Prizen, Louis Jeantet lääketieteen palkinnon, Anders Jahre-palkinnon, Hollannin Kuninkaallisen tiedeakatemian myöntämän Heinekenin lääketieteen palkinnon ja on mm. Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäsen.

Seppo Kaakkola

LKT, Neurologian dosentti, Professori

Professori Kaakkola valmistui lääkäriksi vuonna 1978 ja väitteli vuonna 1981 Helsingin yliopiston farmakologian laitoksella. Farmakologian ja kliinisen farmakologian koulutuksen jälkeen hän siirtyi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian klinikkaan, jossa edelleen toimii. Kaakkola nimitettiin Neurologian dosentiksi vuonna 1990 ja Tasavallan presidentti myönsi  Kaakkolalle professorin arvonimen vuonna 2010. Dosentti Kaakkola on toiminut mm. neurologian poliklinikan ylilääkärinä ja nykyisin vastaa liikehäiriöpoliklinikan toiminnasta. Professori Kaakkolan tutkimustyö liittyy dopamiiniin, Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriöihin sekä lääkekehitykseen. Hän on ollut mukana kehittämässä entakaponia (COMT-estäjää, Orion Pharma) Parkinsonin tautiin sekä prekliinisessä että kliinisessä tutkimusvaiheessa. Professori Kaakkola on toiminut pitkään aktiivisessa yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa, mm. Suomen Parkinson-säätiön hallituksessa ja MS-Liitossa.