Herantis Pharma julkaisee syys-lokakuun uutiskirjeen

Herantis Pharma Plc
Company release 04 Nov 2019 at 7:00 am

Herantis Pharma julkaisee syys-lokakuun uutiskirjeen

Herantis Pharma Oyj
Lehdistötiedote 4.11.2019 kello 9:00

Herantis Pharma Oyj (”Herantis”) on julkaissut syys-lokakuun 2019 uutiskirjeensä, joka on tämän lehdistötiedotteen liitteenä.

Herantiksen osakkeenomistajille suunnattu uutiskirje julkaistaan joka toinen kuukausi yhtiön verkkosivustolla. Uutiskirjeen voi myös tilata lähetettäväksi sähköpostitse.

Lisätietoja:

Herantis Pharma Oyj, Pekka Simula, toimitusjohtaja, puh. +358 40 7300 445
Yhtiön verkkosivusto: Herantis.com

Herantis Pharma Oyj

Herantis Pharma Oyj on innovatiivinen lääkekehitysyhtiö, joka tuo lääkekehitykseen perinteisestä poikkeavia lähestymistapoja hoitojen uudistamiseksi. Lääkeaihiomme, CDNF ja Lymfactin, edustavat regeneratiivista eli uudistavaa lääketiedettä. Ne pyrkivät mullistamaan Parkinsonin taudin ja muiden hermorappeumasairauksien sekä sekundäärisen lymfaturvotuksen hoidon. Herantiksen osakkeet ovat listattuina Nasdaq Helsinki Oy:n First North -listalla.

Jakelu:

Keskeiset tiedotusvälineet
www.herantis.com

 

Liite