Henkilötietosuojaseloste

Tässä henkilötietosuojaselosteessa kerrotaan, mitä henkilötietoja rekisterinpitäjänä toimiva Herantis Pharma Oyj (”Herantis” tai ”me”) kerää sinusta, mistä henkilötietoja hankitaan ja mihin henkilötietoja käytetään sekä missä tilanteissa henkilötietoja luovutetaan kolmansille. Selosteessa on myös ohjeet siitä, miten sinun tulee menetellä, jos haluat tietää mitä henkilötietoja sinusta on kerätty Herantiksen rekisteriin tai oikaista mahdolliset rekisteriin merkityissä henkilötiedoissa olevat virheet, sekä mitä muita oikeuksia sinulla on koskien henkilötietojesi käsittelyä Herantiksella. Herantis noudattaa henkilötietojen käsittelyssä soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä, mukaan lukien Euroopan Unionin yleistä tietosuoja-asetusta (EU 2016/679).

Henkilötietojesi kerääminen ja käyttö

Herantis kerää henkilötietoja sinusta vastatakseen yhteydenottoihisi ja pyyntöihisi (muun muassa toimittaakseen sinulle verkkosivustolta tilaamasi uutiskirjeen). Herantis kerää henkilötietoja sinusta sinulta itseltäsi. Henkilötietojen keräämisen oikeusperuste on sinun antamasi suostumus henkilötietojesi keräämiseen. Suostumuksen antaminen on vapaaehtoista. Herantiksen verkkosivuston käyttö on mahdollista luovuttamatta henkilötietoja. Mikäli otat yhteyttä Herantikseen, Herantis voi pyytää sinulta nimesi ja yhteystietosi (sähköpostiosoite, yritys) sekä tietoja kiinnostuksen kohteistasi Herantiksen toiminnassa voidakseen käsitellä yhteydenottosi. Herantis käyttää antamiasi henkilötietoja ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon olet henkilötiedot Herantiksen tulkinnan mukaan antanut (esimerkiksi uutiskirjeen tilaus).

Evästeet

Herantiksen verkkosivustolla käytetään evästeitä (ns. cookies) tai vastaavaa tekniikkaa, mukaan lukien Google Analytics-ohjelma, joilla toimintaasi verkkosivustolla seurataan. Google Analytics-ohjelma kerää ja tallentaa IP-osoitteesi. Herantis ei pysty tunnistamaan yksittäisiä verkkosivuston käyttäjiä Google Analytics -ohjelman keräämän tiedon avulla. Herantis käyttää evästeitä ja Google Analytics -ohjelmaa mukauttaakseen verkkosivustoaan sinun mieltymystesi mukaan ja kerätäkseen tietoa sivuston käytöstä. Herantiksen verkkosivustolla kerättyjen evästeiden toiminta-aika on kaksi (2) vuotta. Kolmansilla osapuolilla ei ole mahdollisuutta käyttää näitä evästeitä. Edellä todetusta huolimatta, Google LLC voi kerätä, säilyttää ja käyttää Google Analytics -ohjelman avulla Herantiksen verkkosivustolta kerättyjä tietoja. Voit antaa tai evätä suostumuksesi evästeiden käytölle oman verkkoselaimesi asetuksissa. Herantiksen verkkosivusto on käytettävissä riippumatta siitä, annatko vai eväätkö suostumuksesi evästeiden käytölle oman verkkoselaimesi asetuksissa.

Henkilötietojesi säilyttäminen ja luovuttaminen

Herantis säilyttää henkilötietosi niin kauan kuin henkilötietojen säilyttäminen on tarpeellista edellä kohdassa ”Henkilötietojesi kerääminen ja käyttö” tarkoitetun kulloisenkin henkilötiedon käyttötarkoituksen täyttämiseksi. Herantis ei myy, vuokraa, välitä edelleen tai muuten hyödynnä henkilötietojasi eikä luovuta niitä kolmansille osapuolille, ellei laki tai viranomaismääräys niin edellytä. Herantis ei luovuta henkilötietojasi Euroopan Unionin ulkopuolelle. Herantiksen tietoverkko ja laitteisto, joilla henkilötietojasi säilytetään, on suojattu käyttäen asianmukaisia teknisiä ja hallinnollisia suojatoimia.

Oikeutesi koskien henkilötietojesi käsittelyä

Sinulla on kaikki Euroopan Unionin yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaiset oikeudet koskien henkilötietojesi käsittelyä Herantiksella, sisältäen erityisesti oikeutesi:

  • pyytää Herantikselta pääsy sinua koskeviin henkilötietoihin ja saada jäljennös Herantiksen sinusta tallentamista henkilötiedoista (”Tiedonsaantioikeus”);
  • oikaista sinusta tallennettuja henkilötietoja;
  • peruuttaa milloin tahansa Herantikselle antamasi suostumus henkilötietojesi käsittelyyn ja säilyttämiseen;
  • saada sinusta tallennetut henkilötiedot poistetuksi ja tulla unohdetuksi;
  • saada tiettyjen ehtojen täyttyessä sinua koskevat henkilötiedot, jotka olet toimittanut Herantikselle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja siirtää kyseiset henkilötiedot toiselle rekisterinpitäjälle;
  • vastustaa henkilötietojesi käsittelyä (sisältäen muun muassa oikeuden kieltää henkilötietojesi käytön markkinointitarkoituksiin) sekä tietyissä tilanteissa rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä;
  • olla joutumatta automaattisen päätöksenteon kohteeksi;
  • tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle (Suomessa Tietosuojavaltuutetun Toimisto) Herantiksen tekemästä henkilötietojen käsittelystä.

Mikäli haluat käyttää Tiedonsaantioikeuttasi, tulee sinun toimittaa tiedonsaantipyyntö kirjallisena ja allekirjoitettuna Herantiksen toimistoon henkilökohtaisesti, sähköpostin liitteenä (skannattuna) ja otsikoituna ”Rekisteritietojen tarkistus” tai postitse kohdassa ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot” tarkoitettuun osoitteeseen. Henkilöllisyytesi tarkastetaan. Henkilötietosuojaa koskevissa muissa tiedusteluissa, pyynnöissä ja kysymyksissä, pyydämme sinua olemaan yhteydessä Herantikseen kohdassa ”Rekisterinpitäjän yhteystiedot” tarkoitetuilla yhteystiedoilla.

Herantis vastaa tiedusteluusi, pyyntöösi ja kysymykseesi kirjallisesti pääsääntöisesti kuukauden kuluessa tiedustelusi, pyyntösi tai kysymyksesi vastaanottamisesta. Pyydämme huomioimaan, että saatamme tarkastaa henkilöllisyytesi voidaksemme käsitellä tiedustelusi, pyyntösi tai kysymyksesi. Sinun tulee huomioida, että soveltuva lainsäädäntö voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää tässä kohdassa ”Oikeutesi koskien henkilötietojesi käsittelyä” tarkoitettuja oikeuksia. ​

Rekisterinpitäjän yhteystiedot

Herantis Pharma Oyj
Bertel Jungin Aukio 1
02600 Espoo
sähköposti: info@herantis.com
puhelin: +358 9 222 1195.

Päivitykset

Tätä henkilötietosuojaselostetta on viimeksi päivitetty lokakuussa 2019. Pidätämme oikeuden päivittää ja muuttaa tätä henkilötietosuojaselostetta. Ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää, me emme välttämättä tiedota sinulle henkilökohtaisesti muutoksista tähän henkilötietosuojaselosteeseen. Pyydämme sinua kulloinkin tarkastamaan tämän henkilötietosuojaselosteen saadaksesi tiedon siihen mahdollisesti tehdyistä muutoksista.