Käyttöehdot

Verkkosivuston käyttö ja soveltuva laki

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan Herantis Pharma Oyj:n (”Herantis”) verkkosivuston käyttöön. Käyttämällä Herantiksen verkkosivustoa hyväksyt ja sitoudut noudattamaan Käyttöehtoja. Käyttöehtoihin ja Herantiksen verkkosivuston käyttöön ja sisältöön sovelletaan Suomen lakia sen lainvalintasäännöksiä lukuun ottamatta. Käyttöehtoja ja Herantiksen verkkosivuston käyttöä ja sisältöä koskevat riidat ja erimielisyydet ratkaistaan yleisissä tuomioistuimissa. Helsingin käräjäoikeus toimii ensimmäisenä oikeusasteena.

Tekijänoikeus

Herantiksen verkkosivusto ja verkkosivuston sisältö ovat Herantiksen omaisuutta ja Herantiksella on tekijänoikeudet verkkosivuston sisältöön. Herantis pidättää kaikki oikeudet verkkosivustoon ja sen sisältöön, ellei erikseen näissä Käyttöehdoissa toisin mainita. Herantiksen verkkosivuston kopioiminen, muokkaaminen, tallentaminen, jakelu tai muu hyödyntäminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Herantiksen etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista lupaa, ellei näissä Käyttöehdoissa toisin mainita. Vierailu verkkosivustolla ja yksittäisten sivujen tai osioiden kopioiminen tai tulostaminen henkilökohtaiseen ei-kaupalliseen käyttöön on sallittua. Lehdistötiedotteiden, blogikirjoitusten tai muiden ilmeisesti julkisiksi tarkoitettujen dokumenttien käyttö julkisessa tiedottamisessa on sallittua, mikäli Herantiksen verkkosivusto tiedonlähteenä mainitaan selkeästi.

Vastuunrajoitus

Tämä verkkosivusto sisältöineen tarjotaan Herantiksen yleisenä esittelynä ”sellaisena kuin se on.” Herantis ei takaa sivustolla annetun tiedon ajantasaisuutta tai oikea-aikaisuutta eikä sivuston keskeytyksetöntä saatavuutta tai virheettömyyttä. Herantis pidättää oikeuden muokata verkkosivustoa tai verkkosivuston sisältämää tietoa tai rajoittaa pääsyä verkkosivustolle, milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

HERANTIS EI ANNA MITÄÄN TAKUUTA TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA OLEVAN TIEDON OMISTUSOIKEUDESTA, TIETOJEN SOVELTUVUUDESTA KAIKKIIN YKSITTÄISTAPAUKSIIN TAI TÄMÄN VERKKOSIVUSTON SAATAVUUDEN, LUOTETTAVUUDEN, PAIKKAANSAPITÄVYYDEN, SISÄLLÖN TAI MUUN SEIKAN SUHTEEN. HERANTIS EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORASTA TAI EPÄSUORASTA HAITASTA, VAHINGOSTA, TAPPIOSTA TAI MUUSTA TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KÄYTÖN TAI SAATAVUUDEN KESKEYTYMISEN AIHEUTTAMASTA SUORASTA TAI EPÄSUORASTA SEURAUKSESTA.

Tällä verkkosivustolla oleva tieto tai muu aineisto ei muodosta eikä sen pidä katsoa muodostavan kehotusta, suositusta tai neuvoa sijoittaa Herantiksen osakkeisiin tai muihin arvopapereihin eikä tällä sivustolla esitettyä tietoa ole tarkoitettu eikä sen pidä tulkita olevan tarkoitettu tarjoukseksi myydä tai ostaa arvopapereita missään valtiossa, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Hong Kong, Japani, Singapore tai Etelä-Afrikka. Tällä verkkosivustolla esitetyt tulevaisuutta koskevat ennusteet, mielipiteet tai odotukset eivät välttämättä toteudu. Osakkeiden ja muiden arvopapereiden aikaisempaa kurssikehitystä ei voida pitää suuntaa antavana osakkeen tai arvopaperin arvon tulevaa kurssikehitystä ajatellen.

Lääketieteellinen tieto

HERANTIKSEN VERKKOSIVUSTOLLA SAATETAAN ESITTÄÄ YLEISLUONTOISTA TIETOA LIITTYEN TAUTEIHIN, SAIRAUKSIIN TAI VASTAAVIIN LÄÄKETIETEELLISIIN TILOIHIN JA NIIDEN HOITOON. TÄLLAISEN TIEDON TARKOITUS ON TOIMIA YLEISLUONTOISENA TAUSTATIETONA EIKÄ TIETOA OLE TARKOITETTU KÄYTETTÄVÄKSI TAI SOVELLETTAVAKSI POTILASHOITOIHIN TAI MUIHIN LÄÄKETIETEELLISIIN TARKOITUKSIIN EIKÄ SITÄ PIDÄ KÄYTTÄÄ TÄLLAISEEN TARKOITUKSEEN. HERANTIKSEN VERKKOSIVUSTOLLA ESITETTY TIETO EI KORVAA TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEN ANTAMIA TIETOJA. SINUN TULEE AINA OLLA YHTEYDESSÄ LÄÄKÄRIIN TAI MUUHUN TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISEEN, MIKÄLI HALUAT OIKEAA, AJANTASAISTA TIETOA LIITTYEN LÄÄKETIETEELLISIIN KYSYMYKSIIN KUTEN SAIRAUDEN DIAGNOSOINTIIN JA HOITOON.

Linkit

Käyttömukavuutesi parantamiseksi Herantiksen verkkosivustolla saattaa olla linkkejä, jotka johtavatkolmansien osapuolien tarjoamille internet-sivustoille. Herantis ei hallinnoi eikä vastaa tällaisten kolmansien verkkosivustojen käytöstä tai sisällöstä. Sinun tulee itsenäisesti selvittää ja hyväksyä tai hylätä kolmansien osapuolien verkkosivustojen mahdolliset käyttöehdot. Sinä hyväksyt, että Herantis ei suosittele tai anna neuvontaa kolmansien osapuolien verkkosivustoilla olevaa sisältöä, verkkosivuilla mahdollisesti tarjottuja tuotteita tai palveluita tai niillä annettua tietoa, suosituksia tai muuta aineistoa koskien.

Aineiston lähettäminen

Lähettäessäsi tai toimittaessasi muulla tavoin tiedostoja tai muuta aineistoa Herantiksen verkkosivustolle, Herantiksen palvelimelle tai vastaavalle sitoudut noudattamaan seuraavia ehtoja: (a) toimitettu aineisto ei sisällä mitään mikä voidaan tulkita lainvastaiseksi tai muuten sopimattomaksi käyttää tai julkaista, (b) toimitettu aineisto ei sisällä tietokoneviruksia tai muita haitallisia ohjelmistoja, (c) sinä omistat kaikki vaaditut oikeudet toimittamaasi aineistoon ja toimitat aineiston Herantikselle korvauksetta, (d) Herantiksella on oikeus julkaista, kopioida, muuntaa tai muuten hyödyntää (mukaan lukien kaupallisiin tarkoituksiin) Herantikselle toimittamaasi aineistoa korvauksetta ja ilman vastuuta tai velvoitteita sinua kohtaan, (e) sinä et esitä Herantista kohtaan mitään vaatimuksia toimittamaasi aineistoon liittyen, ja (f) sinä puolustat Herantista mahdollisten kolmansien osapuolien esittämiä aineistoon liittyviä vaatimuksia vastaan sekä korvaat Herantikselle tällaisten vaatimusten seurauksena mahdollisesti aiheutuvat suorat ja epäsuorat vahingot.

Omistus

Nimi “HERANTIS” ja kaikki siihen liittyvät oikeudet ovat Herantiksen omaisuutta. Verkkosivustolla mahdollisesti esiintyvät tuotemerkit, kuviot, merkit, nimet ja vastaavat voivat olla Herantiksen tai kolmansien osapuolien suojaamia ja omistamia, eikä Herantiksen verkkosivuston käyttö anna sinulle mitään oikeuksia kopioida, lisensoida, käyttää tai muulla tavoin hyödyntää niitä. Tämän verkkosivuston omistaja ja tarjoaja on Herantis Pharma Oyj, Suomessa rekisteröity julkinen osakeyhtiö, jonka Y-tunnus on 2198665-7 (alv-tunnus FI21986657) ja päätoimipaikan osoite Bertel Jungin Aukio 1, 02600 Espoo.