Mistä on hyvät toimitusjohtajat tehty?

"On harvinaista, että toimitusjohtaja antaa itselleen potkut. Arvostan sellaista tinkimättömyyttä." (Investointipankin johtaja)

Pekka Simula 15.05.2020

Vastaus on tietysti: se riippuu. Tarvitaanko muutosjohtajaa, kriisijohtajaa, yrityksen kasvattajaa, brändin luojaa, vahvasti verkostoitunutta neuvottelijaa? Vahvan hallituksen näkemysten ajuria vai suurta visionääriä? Kovaa karsijaa vai hellää hoivaajaa? Toimitusjohtajan valinta viestii myös yrityksen arvomaailmaa ja tavoitteita. Ja loistava toimitusjohtaja yhdelle voikin olla toisen firman katastrofi.

Ominaisuuksistaan huolimatta toimitusjohtajan tulee joka tapauksessa edistää yhtiön etua, sanoo laki. Tämän olen aina tulkinnut siten, että jos hommat menevät mönkään, on toimitusjohtaja vastuussa. Siksi minusta toimitusjohtajan tulisi missä tahansa yrityksessä olla ainakin:

  • Päättäväinen. Aina tulee tilanteita, joissa tärkeää valintaa voi perustella puolesta ja vastaan. Hyvä toimitusjohtaja ei jää tuleen makaamaan vaan tekee päätöksen parhaan tiedon valossa, kertoo miksi niin tehtiin, ja kantaa tarvittaessa vastuun seurauksista.
  • Taitava kommunikoimaan. Ei riitä, että keskustelee paljon hallituksen, johdon ja muiden sidosryhmien kanssa. Toimitusjohtajan pitää ajaa sisäistä kommunikointia niin, että kaikki sidosryhmät paitsi saavat, myös jakavat tarvittavat tiedot toimitusjohtajalle ja toisilleen.
  • Suorapuheinen. Huonot uutiset ovat parhaita tuoreina. Mitä enemmän niitä peittelee, sitä pahemmin ne haisevat.
  • Tiiminrakentaja. ”Structure follows strategy”; toimitusjohtaja vastaa siitä, että tiimistä löytyy oikea osaaminen strategian toteuttamiseen.
  • Luottavainen, erityisesti asiantuntijaorganisaatiossa. Toimitusjohtajalla pitää olla parempaakin tekemistä kuin rakentamansa tiimin asiantuntijoiden mikromanageeraus.
  • Aidosti innostunut yhtiöstään!

Tilanteesta riippuen hyvältä toimitusjohtajalta vaaditaan toki muutakin. Kun aloitin Herantis Pharman (silloin Hermo Pharma) toimitusjohtajana loppuvuonna 2013, yhtiö oli lähes maksukyvytön ja hyvin lähellä konkurssia. Silloin toimitusjohtajan tärkeitä ominaisuuksia lienevät olleet riskinottokyky, periksiantamattomuus, nöyryys (neuvotteluissa velkojien kanssa) ja joustavuus.

Kun Hermo Pharma ja Laurantis Pharma yhdistyivät Herantis Pharmaksi 2014 ja se listattiin Helsingin pörssin First North -listalle, tarvittiin mm. yhteistyökykyä, esiintymistaitoja, nopeaa oppimista ja kovaa työtä, jotta yhdistymis- ja listautumisprosessi saatiin vietyä maaliin ennätysajassa. Ja kun Herantista on sen jälkeen rakennettu hyvin tiukalla budjetilla huipputieteeseen perustuvaksi kliinisen vaiheen lääkekehitysyhtiöksi, tiimin kehittyminen ja kansainvälisen tunnettuuden luominen ovat tulleet entistä tärkeämmiksi. Eri vaiheissa tarvitaan erilaista osaamista.

Yksi legendaarisimmista toimitusjohtajista lienee ollut Applen edesmennyt Steve Jobs. Epäilijät ennustivat, ettei Apple toivu hänen kuolemastaan. Päinvastoin: hänen seuraajastaan Tim Cookista tuli maailman ensimmäinen toimitusjohtaja, joka on pystynyt kasvattamaan yrityksensä markkina-arvoa yli tuhat miljardia dollaria. Kertooko se Mr. Cookin ylivertaisuudesta jopa Steve Jobsiin verrattuna? Vai siitä, että oikeaan tilanteeseen valittiin oikea toimitusjohtaja?

Lisäisin vielä yhden arvokkaan ominaisuuden hyvälle toimitusjohtajalle: itsekriittisyys. Kaikki toimitusjohtajat eivät aina muista, että toimitusjohtaja on olemassa yritystä varten eikä päinvastoin. Rehellinen itsensä arvioiminen auttanee sen muistamista.

Kun yritys tähtää huipulle, kuten Herantis, jokaiselle vaiheelle tarvitaan paras mahdollinen toimitusjohtaja. Herantiksen alettua suunnitella Vaiheen 3 ja 2 kliinisiä tutkimuksia ja fokuksen siirtyessä lähemmäs kaupallistamista, jouduin taas pohtimaan uskonko edelleen olevani yhtiölle paras mahdollinen toimitusjohtaja. Päädyin siihen, että en – en ainakaan enää kovin pitkään.

Fyysikon koulutuksella, laaja-alaisella kokemuksella, avoimella mielellä ja kovalla työllä on pärjännyt pitkälle. Minulla ei kuitenkaan ole kokemusta esimerkiksi lääkkeiden tuomisesta markkinoille, mikä on valtavan raskas ja monimutkainen prosessi. Toisaalta yhtiömme on uskoakseni isojen muutosten kynnyksellä. Viimeiset seitsemän vuotta olemme tehneet kovaa työtä tiukalla budjetilla ja vieneet kahta haastavaa biologista lääkeaihiota kohti myöhäisen vaiheen kliinisiä tutkimuksia. Se on vaatinut sekä itseltäni että tiimiltä startup-asennetta, joka tuskin soveltuu jatkossa. Pystynkö yhtaikaa muuttumaan itse ja muuttamaan yritystä? En ole varma. Ja minusta tämä epävarmuus tarkoittaa, että yrityksen etu on uusi paras mahdollinen toimitusjohtaja. Vaatimaton mielipiteeni on, että tämä itsekriittisyys tekee minusta hyvän toimitusjohtajan – vaikka siitä lopulta seuraa toimitusjohtajan vaihto!

Palatakseni vielä Appleen, mekin Herantiksella palkkasimme uudeksi toimitusjohtajaksi Mr. Cookin. Toivottavasti nimi on enne – tervetuloa Craig!

Kirjoittaja on nöyrän ylpeä saatuaan Herantiksella tehdä yhteistyötä alojensa johtavien tutkijoiden kanssa, ja olla osana mahtavaa tiimiä, joka on tuonut huippututkimuksen tuloksia kliinisiin kokeisiin.

Kirjoittaja on kohta myös hakemassa uutta työtä!