Craig Cook

Toimitusjohtaja

Craig Cook on koulutukseltaan lääkäri ja hänellä on myös MBA-tutkinto London Business Schoolista. Craigillä on yli 20 vuoden kokemus lääkekehityksestä ja kaupallistamisesta. Uransa aikana hän on työskennellyt useissa kansainvälisissä yrityksissä kuten Eli Lilly, Johnson & Johnson, Novartis ja EMD Serono. Hänellä laaja kokemus eri terapia-alueista kuten neurologiasta, immunologiasta ja onkologiasta. Craig on myös menestynyt terveysteknologia-alan yrittäjänä useissa hankkeissa. Hän on toiminut Ennen Herantis Pharmaan liittymistään Craig toimi toimitusjohtajana englantilaisen Midatech Pharma Plc:ssä, joka on New Yorkin Nasdaqiin ja Lontoon AIM:n listattu lääkekehitysyhtiö.

Pekka Simula

Neuvonantaja

Pekka Simula on toiminut Herantiksen toimitusjohtajana marraskuusta 2013 lähtien. Aiemmin hän on ollut mm. Oncos Therapeutics Oy:n perustaja-toimitusjohtaja, Varian Medical Systemsin global program manager sekä CRF Healthin johtaja tuotteisiin ja teknologiaan liittyvissä tehtävissä. Simula oli Oncos Therapeutics Oy:n hallituksen jäsen vuodesta 2009 aina yhtiön fuusioitumiseen norjalaisen Targovaxin kanssa vuonna 2015, ja on ollut Suomen Bioteollisuus ry:n hallituksen jäsen vuodesta 2016 ja puheenjohtaja vuodesta 2018 alkaen. Simula on valmistunut teknillisen fysiikan diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta.

Twitter: @simulapekka

Antti Vuolanto

Operatiivinen johtaja

Antti Vuolanto liittyi Herantiksen tiimiin helmikuussa 2018. Aiemmin Vuolanto on toiminut johtotehtävissä lääkekehityksen ja biotekniikan aloilla yli 10 vuoden ajan. Hän on ollut muun muassa Valo Therapeutics Oy:n operatiivinen johtaja, Oncos Therapeutics Oy:n perustaja ja operatiivinen johtaja sekä Targovax ASA:n Executive Vice President. Vuolanto väitteli tekniikan tohtoriksi bioprosessitekniikasta Aalto-yliopistossa vuonna 2004.

Henri Huttunen

Tieteellinen johtaja

Henri Huttunen oli yksi Herantiksen perustajista vuonna 2008 ja yhtiön toimitusjohtaja vuoteen 2010 saakka, jolloin hänestä tuli yhtiön tieteellinen johtaja. Huttunen on ollut myös yhtiön hallituksen jäsen huhtikuuhun 2014 saakka. Aiemmin Huttunen on tehnyt tieteellistä tutkimustyötä Suomessa Helsingin yliopiston ja Orion Pharman palveluksessa sekä Yhdysvalloissa (Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School). Huttunen on väitellyt biokemian tohtoriksi ja vuonna 2008 hänet nimitettiin Helsingin yliopiston neurobiologian dosentiksi. Hänellä on yli 15 vuoden kokemus neurotieteen tutkimuksesta. Huttunen johtaa Helsingin yliopiston Neurotieteen tutkimuskeskuksessa hermorappeumasairauksien solutason mekanismeihin keskittyvää tutkimusryhmää.

Outi Lahdenperä

Lääketieteellinen johtaja, Lymfactin

Outi Lahdenperä tuli mukaan yhtiön Lymfactin-tiimiin vuonna 2016 tehtyään pitkän kliinisen ja tieteellisen uran TYKS:n Syöpätautien klinikalla. Lahdenperä väitteli vuonna 2000 Turun yliopistossa kliinisen farmakologian ja kliinisen kemian alalta. Vuonna 2013 hänet nimitettiin kliinisen onkologian dosentiksi. Lähdenperällä on yli 20 vuoden kokemus kliinisistä lääketutkimuksista ja hän jatkaa edelleen tieteellistä työtä useissa tutkimusryhmissä. Lisäksi hän on suorittanut Turun yliopiston Medimerck Health Care Management and Leadership-koulutuksen vuonna 2015.

Magnus Sjögren

Lääketieteellinen johtaja, CDNF

Magnus Sjögren on toiminut CDNF-tiimissä lääketieteellisenä johtajana vuodesta 2016 lähtien. Hänellä on vahva kokemus lääkekehityksestä sekä translationaalisesta lääketutkimuksesta useilta terapia-alueilta: keskushermostosairauksissa, onkologiassa ja tulehdussairauksissa. Magnus on koulutukseltaan psykiatri ja hänellä on yli 20 vuoden kokemus kliinisestä psykiatriasta. Hän toimii myös apulaisprofessorina Göteborgin yliopistossa sekä luennoitsijana Kööpenhaminan yliopistossa. Magnus on ollut kirjoittajana yli 130 tieteellisessä julkaisussa. Aiemmin hän on toiminut muun muassa lääketieteellisenä johtajana DiaGenic ASA:ssa; johtajana UCB Pharmassa; Translationaalisen lääketieteen johtajana Schering-Ploughissa sekä vanhempana kliinisten tutkimusten johtajana Organon NV:ssä ja AstraZenecassa.

Arnab Bhattacharjee

Vanhempi tutkija

Arnab Bhattacharjee liittyi Herantikseen tiimiin tammikuussa 2018. Bhattacharjeella on yli 15 vuoden kokemus rakennebiologisesta tutkimuksesta, mm. röntgenkristallografia, NMR, SAXS sekä laskennallisia menetelmiä käyttäen. Hän on aiemmin toiminut tutkijana Helsingin yliopistossa ja Intian Tiedeinstituutissa, ja jatkaa osa-aikaisena tutkijana HiLIFE Instituutissa Helsingin yliopistossa. Bhattacharjeen tutkimusprojekti Herantiksessa käynnistyi Postdocs for Companies-ohjelman rahoituksen avulla.

Sigrid Booms

Kliinisen kehityksen johtaja

Sigrid Booms on työskennellyt Herantiksella vuodesta 2011 lähtien. Tällä hetkellä hän toimii kliinisen kehityksen johtajana CDNF-projektissa. Sigrid on työskennellyt lääkekehityksen parissa yli 20 vuoden ajan. Erityistä kokemusta hänellä on keskushermostosairauksien hoidon parantamiseen liittyvistä lääkekehitysprojekteista sekä lääkekehitykseen liittyvistä viranomaisasioista ja sääntelystä. Ennen Herantista hän on toiminut muun muassa kansainvälisessä CRO-yhtiössä viranomaisprosesseista vastaavana johtajana sekä Orion Pharmalla. Koulutukseltaan Sigrid on proviisori ja farmasian lisensiaatti Utrechtin yliopistosta Alankomaista.

Rebecka Holmnäs

Projektipäällikkö

Rebecka Holmnäs liittyi Herantiksen tiimiin osa-aikaisena harjoittelijana maaliskuussa 2018 ja siirtyi elokuussa 2019 projektipäälliköksi. Hän valmistui filosofian maisteriksi pääaineenaan solubiologia syksyllä 2019 Åbo Akademilta. Hänen pro gradu -tutkielmansa koski epigeneettisen lääkeen tehokuutta kirkassolumunasarjasyöpää vastaan in vitro -menetelmin Åbo Akademin ja Orion Pharman yhteistyöprojektissa.

Twitter: @RHolmnas

Katarina Jääskeläinen

Projektipäällikkö

Katarina Jääskeläinen on toiminut Laurantis Pharma Oy:n ja sittemmin Herantiksen projektipäällikkönä vuodesta 2012 lähtien. Aiemmin Jääskeläinen toimi Laurantis Pharman ja ennen Laurantis Pharman synnyttänyttä fuusiota BioCis Pharma Oy:n lääkekehitysassistenttina vuodesta 2005 alkaen ja omaa vuosien kokemuksen työskentelystä cis-urokaanihapon kanssa. Varhaisemmalla urallaan hän on työskennellyt useissa tutkimusprojekteissa Turun yliopistollisessa keskussairaalassa. Jääskeläinen on valmistunut biotekniikan insinööriksi Turun ammattikorkeakoulusta.

Jani Koskinen

Laatu- ja CMC-kehityspäällikkö

Jani Koskinen on toiminut Herantiksessa Projektipäällikkönä joulukuusta 2014 lähtien työskennellen valmistukseen ja prosessikehitykseen liittyvissä tehtävissä. Ennen Herantista Koskinen on työskennellyt yli 15 vuoden ajan bioteknisten lääkkeiden tuotannon ja prosessikehityksen tehtävissä mm. Biotie Therapiesissa, Helsingin Yliopistossa ja Fit Biotechissa. Koskinen on valmistunut diplomi-insinööriksi Teknillisestä korkeakoulusta pääaineenaan bioprosessitekniikka.

Natalia Kulesskaya

Vanhempi tutkija

Natalia Kulesskaya on toiminut in vivo -farmakologian vanhempana tutkijana Herantis Pharmalla elokuusta 2019 lähtien. Hän on suorittanut tohtoritutkinnon fysiologista ja on eläinfysiologian dosentti Helsingin yliopistossa. Natalialla on yli 15 vuoden kokemus neurotieteestä ja in vivo -prekliinisistä tutkimuksista liittyen keskushermoston normaaliin ja patologiseen toimintaan. Hän on aikaisemmin toiminut tutkijatohtorina Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskus HiLIFE:ssa.

Twitter: @KulesskayaN

Satu Leikas

Projektipäällikkö

Satu Leikas liittyi Herantiksen tiimiin maaliskuussa 2018 ja toimii tällä hetkellä projektipäällikkönä Lymfactin-projektissa. Aiemmin Satu on työskennellyt sairaala-apteekin lääkevalmistuksessa ja on ollut silloin osallisena Lymfactin-tutkimuksessa. Hän on valmistunut farmaseutiksi Helsingin yliopistosta.

Twitter: @LeikasSatu

Jutta Poutanen

Farmaseuttinen johtaja

Jutta Poutanen on toiminut Laurantis Pharman ja sittemmin Herantiksen farmaseuttisena johtajana vuodesta 2010 lähtien. Ennen Laurantis Pharman synnyttänyttä fuusiota Jutta toimi BioCis Pharma Oy:n kehityspäällikkönä vuodesta 2008. Varhaisemmalla urallaan hän työskenteli mm. Orion Pharmalla nimekkeellä Senior Pharmaceutical Research Scientist. Jutalla on lähes 20 vuoden kokemus lääkevalmisteiden formulaatioiden ja tuotantoprosessien kehityksestä lääketeollisuudessa. Hän on valmistunut proviisoriksi Helsingin yliopistosta.

Päivi Vuorio

Projektipäällikkö

Päivi Vuorio on toiminut Herantiksessa projektipäällikkönä 2017 vuoden alusta lähtien keskeisimpänä tämänhetkisenä tehtävänään TreatER EU-projektin koordinointi. Ennen Herantista Vuorio on toiminut yli 17 vuotta Biotie Therapies Oyj:ssa lääkekehityksen projektipäällikkönä ja sitä ennen Turun yliopistossa tutkimus-, koulutus- ja koordinointitehtävissä. Vuorio on koulutukseltaan FL (biologia) Turun yliopistosta.

Timo Veromaa

MBA, MD, PhD, Hallituksen puheenjohtaja

Tohtori Timo Veromaa on toiminut Herantiksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2012 lähtien. Hän on ollut Domainex Ltd:n hallituksen puheenjohtaja sekä Biotie Therapies Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2005 vuoteen 2016, jolloin Acorda Therapeutics osti yhtiön. Aiemmin hän on ollut Suomessa Schering Ltd:n lääketieteellinen johtaja, Collagenin projektijohtaja ja vanhempi tutkija sekä Standfordin yliopiston Postdoctoral Fellow. Tohtori Veromaa on väitellyt immunologiasta Turun yliopistolla ja on koulutukseltaan lääketieteen tohtori.

Frans Wuite

MD, MBA, Hallituksen varapuheenjohtaja

Acesion Pharman toimitusjohtaja Frans Wuite on luonut menestyksekkään uran lääke- ja biotekniikkayritysten perustamisessa ja kasvattamisessa. Aiemmin Wuite on ollut mm. Oncos Therapeutics Oy:n toimitusjohtaja, Warren Pharmaceuticalsin operatiivinen johtaja, Araim Pharmaceuticalsin perustaja ja hallituksen jäsen sekä Amgen Europen markkinointipäällikkö ja Amgenin eurooppalaisen johtoryhmän jäsen vastaten anemiatuotteesta. Ennen Amgenia Wuite toimi Pharmacia-Leiraksen toimitusjohtajana. Wuite on ollut Herantiksen hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Ingrid Atteryd Heiman

Hallituksen jäsen

Doxa AB:n hallituksen puheenjohtaja, Ingrid Atteryd Heiman toimii useiden yhtiöiden ja organisaatioiden hallituksessa, esimerkiksi Parkinson Research Foundation, Redwood Pharma sekä Dignitana. Aiemmin Heiman on ollut mm. Ellen AB:n hallituksen puheenjohtaja, Radix Kompetenx AB:n hallituksen jäsen, Food Supplement Europen ja Svensk Egenvårdin puheenjohtaja sekä Ellen AB:n väliaikainen toimitusjohtaja. Heiman on ollut Herantiksen hallituksen jäsen vuodesta 2019.

Jim Phillips

MD, MBA, Hallituksen jäsen

PAION AG:n toimitusjohtaja Jim Phillips on aiemmin toiminut mm. Imevaxin ja Midatech:n toimitusjohtajana sekä hallituksen jäsenenä Insense Ltd:ssä ja Healthcare Brands International Ltd:ssä. Hän oli EUSA Pharman toimitusjohtaja Euroopassa sen kasvuvaiheessa ennen yhtiön myyntiä vuonna 2012 Jazz Pharmalle, Talisker Pharman perustaja-toimitusjohtaja (myytiin EUSA Pharmalle 2006) ja on aiemmin toiminnut Johnson&Johnsonin ja Novartiksen senior executivena. Phillips on ollut Herantiksen hallituksen jäsen vuodesta 2014.

Aki Prihti

Hallituksen jäsen

Aplagon Oy:n toimitusjohtaja sekä Medtentia International Ltd Oy:n tajousjohtaja ja hallituksen jäsen, Aki Prihti on toiminut Herantiksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2014 lähtien ja oli sitä ennen Laurantis Pharman hallituksen jäsen 2010-2014. Printi on terveysalan sijoitusrahasto Inveni Capitalin perustajaosakas ja Aranda Pharman hallituksen jäsen. Ennen siirtymistään terveysalan riskisijoituksiin Prihti työskenteli Solomon Brothersilla Lontoossa.

MATS THORÉN

Hallituksen jäsen

Vixco Capitalin toimitusjohtaja Mats Thorén oli yksi terveysteknologioihin sijoittavan Catella Healthcaren perustajaosakkaista. Mats on ollut arvostettu osakeanalyytikko Ruotsissa SEB:llä, ja SHB Markets Corporate Financella tehtävänään Head of Swedish Healthcare. Mats on myös Arcoma AB:n hallituksen jäsen.

Alan Whone

MD, PhD, Neurologi

Tohtori Whone toimii liikehäiriösairauksiin erikoistuneena luennoitsijana Bristolin yliopistossa sekä neurologina Frenchay sairaalassa, Bristolissa. Hän on erikoistunut Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriösairauksiin ja väitellyt aiheesta Hammersmithin sairaalassa, Lontoossa. Tohtori Whone toimii läheisessä yhteistyössä Frenchayn sairaalan toiminnallisen neurokirurgian yksikön kanssa ja on kliininen erityisasiantuntija hermokasvutekijöiden aivoinfuusioihin perustuvissa hoitomenetelmissä. Lisäksi tohtori Whone tutkii Parkinsonin tautiin liittyviä non-motorisia komplikaatioita ja uusia solupohjaisia neuroprotektiivisia hoitomenetelmiä.

Jonathan Knowles

PhD, Professori

Jonathan Knowles on toiminut Herantiksen hallituksen jäsenenä vuodesta 2009 lähtien. Hänet on valittu myös professoriksi Suomen molekyylilääketieteen instituuttiin FIMM:iin ja Helsingin yliopistoon. Tätä ennen Knowles on työskennellyt mm. sveitsiläisen lääke- ja diagnostiikkayhtiön Hoffman-La Rochen tutkimusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuosina 1998-2009 sekä Genentech Inc:n hallituksen jäsenenä ja corporate governance -komitean jäsenenä vuosina 1998-2009. Knowles oli IMI:n (EU:n Innovative Medicines Initiative) ensimmäinen hallituksen puheenjohtaja. Knowles on myös vieraileva professori Oxfordin ylipistossa, European Molecular Biology Organizationin jäsen, emeritusprofessori EPFL:ssä (École Polytechnique Fédérale de Lausanne) Lausannessa sekä vieraileva tutkija Pembroke Collegessa Cambridgessä. Knowlesilla on tohtorintutkinto University of Edinburghista.

Kari Alitalo

LKT, Akatemiaprofessori

Professori Alitalo toimii Akatemiaprofessorina ja Helsingin yliopiston translationaalisen syöpäbiologian huippuyksikön johtajana. Hän on maailman arvostetuimpia syövän kasvutekijöiden tutkijoita. Professori Alitalon johtama tutkimusryhmä on löytänyt mm. imusuoniston kasvua ja kehitystä säätelevän VEGF-C:n ja osoittanut että imusuoniston kasvua säätelemällä voidaan vaikuttaa syövän etäpesäkkeiden syntyyn ja toisaalta hoitaa lymfaturvotusta. Hän on julkaissut biolääketieteen, syöpätutkimuksen, molekyyli- ja solubiologian aloilta yli 500 artikkelia ja keksijänä lukuisissa syöpähoitoihin liittyvissä patenteissa. Professori Alitalo on saanut lukuisia arvostettuja kansainvälisiä tiedepalkintoja kuten InBev-Baillet Latour International Health Prizen, Louis Jeantet lääketieteen palkinnon, Anders Jahre-palkinnon, Hollannin Kuninkaallisen tiedeakatemian myöntämän Heinekenin lääketieteen palkinnon ja on mm. Yhdysvaltain kansallisen tiedeakatemian jäsen.

Seppo Kaakkola

LKT, Neurologian dosentti, Professori

Professori Kaakkola valmistui lääkäriksi vuonna 1978 ja väitteli vuonna 1981 Helsingin yliopiston farmakologian laitoksella. Farmakologian ja kliinisen farmakologian koulutuksen jälkeen hän siirtyi Helsingin yliopistollisen keskussairaalan neurologian klinikkaan, jossa edelleen toimii. Kaakkola nimitettiin Neurologian dosentiksi vuonna 1990 ja Tasavallan presidentti myönsi  Kaakkolalle professorin arvonimen vuonna 2010. Dosentti Kaakkola on toiminut mm. neurologian poliklinikan ylilääkärinä ja nykyisin vastaa liikehäiriöpoliklinikan toiminnasta. Professori Kaakkolan tutkimustyö liittyy dopamiiniin, Parkinsonin tautiin ja muihin liikehäiriöihin sekä lääkekehitykseen. Hän on ollut mukana kehittämässä entakaponia (COMT-estäjää, Orion Pharma) Parkinsonin tautiin sekä prekliinisessä että kliinisessä tutkimusvaiheessa. Professori Kaakkola on toiminut pitkään aktiivisessa yhteistyössä potilasjärjestöjen kanssa, mm. Suomen Parkinson-säätiön hallituksessa ja MS-Liitossa.